De goede doelen

Stedenband Tilburg Same Tanzania

Veilig en schoon drinkwater voor Masaai gemeenschap in Same


Stedenband Tilburg Same Tanzania ondersteunt al 33 jaar kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het Same District in Tanzania op het gebied van onderwijs, gezondheid, water en milieu. De realisatie van deze projecten gebeurt in samenwerking met het ontwikkelingsteam van Same Diocese.

Al vier keer konden wij met de steun van onze sponsors projecten in Same realiseren en met succes. Het persoonlijke en directe contact tussen Tilburgse mensen en de betrokken mensen in Same zorgt voor een belangrijke wederzijdse inspiratie en zorgt bovendien voor een stevig fundament voor het succes. Dit jaar willen wij met de steun van onze sponsors een ondergronds watersysteem in de Masaaivlakte in Same realiseren.

Er is een duurzame oplossing voor het watertekort gevonden. Er kan een bruikbare waterinfrastructuur worden gerealiseerd door ondergrondse waterstromen te verbinden. Het water wordt dan via pompen op zonne-energie omhoog gepompt, waardoor een constante watervoorziening voor de lokale bevolking ontstaat.

Met de opbrengst van het komende Nieuwjaarsconcert willen wij deze watervoorziening realiseren waarmee de mensen in het gebied toegang krijgen tot veilig en schoon drinkwater.

T’Elftal tegen Armoede

Ik een bed, jij ook een bed!

Vorig jaar ondersteunden wij het Tilburgse T’Elftal tegen Armoede (een samenwerking van de Gemeente Tilburg, ContourdeTwern, de Tilburgse Voedselbank, Rabobank Tilburg en verschillende organisaties die met elkaar samenwerken om armoede te verlichten) in het beddenproject. Het idee was dat ieder kind recht heeft op een bed om op een normale wijze aan de benodigde nachtrust te komen. Door dit project slapen meer dan 150 kinderen uit achterstandsgezinnen, die vorig jaar nog geen volwaardig bed hadden, nu in een heerlijk bed.

Deze actie is een doorslaand succes door de fantastische samenwerking tussen meer dan 25 maatschappelijke partijen die dit project samen implementeren. Ook ontdekten we via deze 25 partijen nog veel meer kinderen tussen de 4 en 12 jaar die geen bed hadden.

De dringende vraag van onze geweldige project-coördinatrice, die zo mooi sprak tijdens ons vorige concert, om dit project nog één keer te ondersteunen konden wij simpelweg niet weigeren: daarvoor was het project te mooi en de impact te groot. Uiteraard weer met veel dank aan al onze sponsoren.